Zihin Çerçeveleri: Çoklu Zekâ Kuramı; Howard Gardner (Alfa Bilim Dizisi - 130)

Zihin Çerçeveleri

Çoklu Zekâ Kuramı

Howard Gardner


 çev: Ebru Kılıç, Güneş TunçgençHoward Gardner, Çoklu Zekâ Kuramını savunan en önemli bilim adamıdır. Standart psikometrik araçlarla ölçülebilen tek bir zekâ olduğuna dair geleneksel kuramı eleştiren Gardner, ilk kez 1983 yılında, her bireyin birbirinden farklı pek çok zekâsının olduğu ve bunların her birinin kendilerine özgü bir biçimde geliştiği ve çalıştığı tezini ortaya atmıştır. Zihin Çerçeveleri: Çoklu Zekâ Kuramı adlı kitabında topladığı çalışmaları eğitim, sanat, bilişsel psikoloji ve tıp alanlarındaki görüş ve düşünüşleri yakından etkilemiş, bu alanlarda bir devrim yaratmıştır. Gardner’in araştırmalarına göre insanoğlunun yedi zekâsı vardır. Her insanda bu zekâların tümü bulunur, ancak insanların yetenek ve yaratıcılıkları büyük farklılıklar gösterir. Bir öğrencinin her zekâsının ayrı ayrı güçlü yanları ve zayıflıkları işlenerek, daha başarılı olması sağlanabilir. Bu zekâ türlerini bir sınıfın içinde entegre etmek, mevcut eğitim sistemini kökten değiştirmeyi gerektirir. Hem çok etkileyici hem de son derece önemli bir yapıt.

“Zekânın, bir zekâ testinden elde edilecek tek bir IQ derecesiyle ölçülemeyecek kadar karmaşık olduğunu düşünenler için Gardner’ın kitabı iç rahatlatıcı bir çalışma ve insanoğluna yepyeni bir gözle bakabilmenin kapılarını aralayan bir yapıt.”
–Isaac Asimov

“Gardner’ın nörobilim, farklı zekâ özellikleri gösteren bireyler, gelişim ve sembolik-kültürel yetenekler üzerine yaptığı araştırmalar yalnızca çarpıcı olmakla kalmıyor, okuması çok ilginç bir metin ortaya çıkartıyor.”
–Jerome Bruner, New York Review of Books

“Hem çok etkileyici hem de son derece önemli bir yapıt. Gardner psikometrik teori ve enformasyon işleme süreçleri hakkındaki dar kalıpları kırarak, pek çok alandaki insan yetkileri konusunda zengin ve yepyeni bir kavram sunuyor.”
–Urich Neisser, Emory University

Howard Gardner

Harvard Üniversitesinde John H. ve Elisabeth A. Hobbs kürsüsünde Bilişsel Bilimler ve Eğitim Profesörü olan Howard Gardner’ın yirminin üzerinde kitabı bulunmaktadır. Ayrıca Boston Üniversitesinde Nöroloji Profesörü olarak görev yapmaktadır. Yaratıcılık ve zekâ üzerine pek çok çalışması olan yazarın, uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Araştırmalarına beyin hasarlı bireylerdeki bilişsel sorunları inceleyerek başlayan Gardner, eğitim ve öğrenme alanında dünyanın sayılı bilim insanları arasındadır ve aralarında MacArthur Fellowship’in de bulunduğu çok sayıda ödülün sahibidir. Cambridge, Massachusetts’de yaşamaktadır.


Hiç yorum yok