Üretmezsek Olmaz

ÜRETMEZSEK OLMAZ

Aziz ASLAN

Ülke olarak ürettiğimizden daha fazla tükettiğimiz bir gerçektir. Yeterince üretemediğimiz gibi, tüketim ürünlerimiz yabancı menşelidir.

Tarımsal ve sanayi üretimimiz her geçen gün gerilemektedir. Uzağa gitmeye gerek yok Afyon Organize sanayiinde yıllardır 50-60 işçi çalıştıran sanayi İşletmesi açılmış mı dır? Yada kaç tane açılmış, karşılığında kaç tane kapanmıştır. Büyük tehlikelerden birisi de mevcut sanayi tesislerini yeni neslin devam ettirmek istememesidir. Çocuklarımızın çoğunluğu gece gündüz takip ve çalışmayı göze almamaktalar. Hafta tatili ve yıllık tatilleri bol olan işleri tercih etmekteler.

Emperyalist sistem, önce çiftçiliği hakir meslek gösterdi, sonra köyler boşaldı. Ardından dünyayı kendi gıda-tohum terör imparatorluğuna bağladı , mahkum etti. Şehre göçen de tüketim hastası oldu.

Hazırlığı, altyapısı ve fiziki durumu yeterli olmayan şehirlerimize gelen göç, sosyal problemleri de beraberinde getirmiştir. Şehirlerdeki tüketim çılgınlığı başlı başına büyük bir problemdir. Hesapsız , özentiye dayalı harcamalar ailelerin dağılmasına sebep olmaktadır.

.Üretemezsek sosyal ve ekonomik olarak emperyalist güçlerin arzu ettiği sonuçlara maruz kalırız.

Tarihte birçok devletler köylerin boşalmaması için tedbirler almıştır. Doğal ve yerli üretime önem verilirdi. Yoksa şimdi olduğu gibi genleri ile oynanmış boğa,koyun,keçi etleri ve diğer gıdaları yemek zorunda kalınırdı.

Osmanlıda da köyde tarlası olana şehirde ikamet çok zor verilirdi.

Peygamber efendimiz;köyünden hicret etmek isteyene müsaade etmemiştir. Bu durum ekonomik dengeler açısından önemli görülmüştür.

Bakınız yine bu günlerde buğday ithalatından bahsedilmektedir. Geçmişteki Hayvan ithalatı, saman ve mısır ithalatı ülkemizde çok konuşulmuştu. İnsanımızda büyük yaralar açmıştı. Türkiye gibi bir ülkede bu çok acı bir tablodur.

Üretim eksikliğimize yetkililer çözüm bulmak zorundalar. Yoksa halimiz iyi görünmüyor. Bizden söylemesi..

17.01.2017 Köşe(Azizce)/Kocatepe gaz.

Hiç yorum yok