"Biz" Olma Zamanı - Aziz ASLAN - Kocatepe


                  "BİZ" OLMA ZAMANI 

                  Her kesimde benlik artıyor. Aslında dünyada da böyle. Ama biz Türk milleti olarak asaletimizden gelen vasfımızı korumalıyız. 

                  Toplumsal faaliyetler başta olmak üzere, ticaret hayatında ve aile hayatında bencillik nedeniyle huzur, dirlik ve birlik kalmıyor. 

                   Aileler hızla parçalanıyor. Koskoca evlerde iki-üç kişi yaşıyor. Mekanlar genişliyor, gönüller küçülüyor. Yaşlılar yalnızlığa terk ediliyor. Küçükler büyükleri saymıyor, büyükler küçükleri dikkate almıyor. Aile fertleri kendi aralarında konuşamıyor. Baba , çocuklar yada kardeşler maddi uyuşmazlıklarından mahkeme kapılarında birbirlerinin geleceğini hakimin kararına terk etmişler. Eşler arasında huzursuzluk bitmiyor. Mutlu değiller. Evlenmeler gecikiyor, boşanmalar çoğalıyor. Çocuklar sağlıksız büyüyor. 

                     Ticarette ortaklıklar yürümüyor. Gücümüzü birleştirmiyor, sermayeleri küçülüyoruz. Büyük balık küçükleri daha kolay yutuyor. Faydalı bir faaliyet dahi, kendilerine de fayda sağlananlar tarafından engellenmeye çalışılıyor. Hayatında bir işçi çalıştırmamış olanlar 50 işçi çalıştıranın dedikodusunu yapıyor. Üretmeye çalışanın başarısı ömrü dedikodu ile geçen yaşlı züğürdün çenesini yoruyor. Sonra da eleştirdiğinden iş, aş , destek bekliyor. 

                     Siyasette gelince; aynı ideoloji mensupları olduğunu söyleyenler bırakın amaçlarında birleşmek hiç sebep yokken selam alıp veremez duruma düşüyor. Siyaset alanı fikir ve hizmet üretmek yerine eli boşların dedikodu üretim yerleri oluyor. Yetkiyi alanlar geçmişlerini unutuveriyor. Nankörlük, vefasızlık, ikiyüzlülük, iftira, emek hırsızlığı, arsızlık, yüzsüzlük hepsi bu arenada. Kimin dost, kimin düşman olduğu belli değil.Millet hizmet beklerken hizmet makamındakilerin duygu ve hırsları mantıklarının kilometrelerce önünde gidiyor. Vebalin ağırlığının farkında değiller. Toplumsal faaliyetlerin tıkanıklığının kaynağı da budur.
               
                Tabiidir ki birlik ve dirliğin olmadığı yerde başarı da olamıyor.
                Tek sebep; "Ben" duygusu ve çekememezlik. Hepimize zarar veriyor.
                Ne zaman ki " BİZ" diyebilirsek hedefe ulaşacağız inşallah. Şimdi "BİZ" olma zamanıdır.

                                                                                                    27. 12.2016/Köşe(Azizce)-Kocatepe

Hiç yorum yok